Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności serwisu internetowego
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  nr 13 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni.

Data publikacji strony internetowej: 1 kwietnia 2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 września 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

§  nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej,

§  zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego,

§  na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

§  do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,

§  niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,

§  brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

§  niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia:

§  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Poradni, adres poczty elektronicznej ppp13@edu.um.warszawa.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 05 22, 22 811 26 46. Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanych powyżej działań można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:
Pomieszczenia Poradni znajdują się w dwóch odrębnych skrzydłach budynku Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego, ul. św. Jacka Odrowążą 19, 03 – 310 Warszawa

1. Sposób dojazdu

Budynek zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ulic Odrowąża i Pożarowej.

Dojścia piesze są od ulic Odrowąża, Pożarowa. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację dźwiękową. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. oznaczenie przystanku komunikacji autobusowej, siedzisko na przystanku autobusowym. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Praga znajduje się w odległości do ok.600 m. Poruszanie się między peronami jest możliwe poprzez przejście podziemne łączące stację z ul. Pożarową i kładką nad torami łączącą ją z ul. Golędzinowską.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się odległości 50 m: Pożarowa 04, Pożarowa 03 (kierunek: Annopol-Banacha: Nr 1, kierunek: Annopol-Gocławek: Nr 3, kierunek: Wyścigi-Żerań Wschodni: Nr 4, kierunek: Annopol-Banacha: Nr 25, kierunek: PKP Służewiec-Żerań Wschodni: Nr 41).
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości odpowiednio 10 m i 100 m: Pożarowa 05, Pożarowa 02 (kierunek: PKP Praga-os. Derby).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Odrowąża (kierunek ul. Wysockiego). Na terenie Zespołu Szkół im. P. Wysockiego zapewniono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością korzystających z usług Poradni.

Brak w okolicy postoju taksówek.

2. Wejście do Poradni

Wejście na teren Zespołu Szkół, jest dostępne od strony ul. Pożarowej. Wejście to jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (A, B) z tablicą Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13. Wejście i korytarze Poradni są bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny (sekretariat) znajduje się tylko w jednej części Poradni (część A) i znajduje się w znacznej odległości od wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W obu częściach w holach wejściowych znajdują się schody. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne okrągłe poręcze.

Korytarze umożliwiają poruszanie się na wózku i wyminięcie się 2 osób. Wejścia do gabinetów specjalistów oznakowane są numerami i tabliczkami.

W części A znajduje się platforma przyschodowa dla osób poruszających się na wózku. Posiada ona wymiary 1 m x 1,15 m i nie jest zautomatyzowana – wymaga pomocy drugiej osoby. W części B dostęp dla osób poruszających się na wózku jest możliwy za pomocą szyn podjazdowych, których obsługa również wymaga asysty drugiej osoby. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń Poradni.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania oraz informacji w języku migowym lub angielskim na stronie. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

W obu częściach Poradni znajdują się ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w jednostronną poręcz. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia i również jest wyposażona w poręcz. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

 
Raport o stanie zapewnienia dostępności marzec 2021 r.


 

 
 
Wprowadził Bednarczyk Magdalena 22-09-2020
Aktualizujący Bednarczyk Magdalena 21-04-2021
Zatwierdzający bzmw/ext.mbochenek 21-04-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-04-2021
Liczba odwiedzin: 433