Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Poradnia funkcjonuje według przepisów określających zasady działania poradni psychologiczno-pedagogicznych – rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz.1488) oraz innych aktów prawnych. Cele i zadania Poradni zostały określone w statucie dostępnym na stronie internetowej https://ppp13targowek.eduwarszawa.pl.

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży z rejonu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

W Poradni działa Dzielnicowe Centrum ds. Integracji.

Do realizacji zadań Centrum został powołany Dzielnicowy Zespół ds. Integracji, w którego skład wchodzą dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół integracyjnych funkcjonujących w dzielnicy Targówek, przedstawiciel Wydziału Edukacji i Kultury w Urzędzie Dzielnicy Targówek oraz przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Główne zadania Zespołu to:

  • pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole lub placówce oświatowej,
  • upowszechnianie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i zagadnień związanych
     problematyką integracji wśród dyrektorów placówek edukacyjnych na terenie dzielnicy,
  • koordynowanie działań psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
  • stworzenie systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego rodzinie na terenie danej dzielnicy.

Rodziców i Nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapraszamy do współpracy w tworzeniu optymalnych rozwiązań edukacyjnych odpowiednio do potrzeb uczniów oraz do korzystania z porad
i konsultacji.


W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 13 został powołany również koordynator DCI. Funkcję tę pełni psycholog Pani Jolanta Niksińska.

Dyżury na terenie poradni:

czwartek 17.00 – 19.00

tel.0-22 811 26 46 

Na indywidualne konsultacje zapraszamy po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

Pracownik Wydziału Edukacji i Kultury w Urzędzie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy:

Katarzyna Pachnowska 
 
Wprowadził BZMW/ext.AMorek 29-12-2012
Aktualizujący Bednarczyk Magdalena 13-09-2022
Zatwierdzający Piasecka Weronika 13-09-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-09-2022
Liczba odwiedzin: 1801