Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 

1.       Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 13 w Warszawie jest publiczną placówką oświatową zwaną dalej Poradnią, założoną na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 10  lutego 2005 r. stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVI/1133/25 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 2005 roku.

 

2.       Poradnia działa na podstawie  statutu oraz aktów prawnych:

§  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

§  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz.1488);

§  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r.   w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz.1869,        z późn.zm.).

§  Rozporządzenie MEN z dnia  18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U z 2008 r. poz. Nr 173, poz. 1072).

§  Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).

 

3.       Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 

4.        Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

5.       Terenem działania Poradni jest Dzielnica Targówek.

 

5. Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem poradni może ustalić terminy przerw w pracy poradni w okresie ferii letnich.

 

6. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.AMorek 29-12-2012
Aktualizujący bzmw/ext.amorek 03-01-2013
Zatwierdzający bzmw/ext.mczarnocka 03-01-2013
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-01-2013
Liczba odwiedzin: 1464